آیا دستگاه فلزیاب قابل ردیابی است؟ آیا دستگاه فلزیاب قبل ردیابی است :برخی از دستگاه های فلزیاب نظیر محصولات مینلب گو فایند، مینلب جی پی زد ۷۰۰۰ و … یک جی پی اس داخلی برای کاوشگران در نظر گرفته تا با استفاده

ادامه مطلب