فلزیاب 4000 exp فلزیاب ای ایکس پی 4000 exp       توضیحات فلزیاب ای ایکس پی 4000 exp : سیستم کارکرد رادرا الکترومغناطیس «Magnetic» «آهن یاب» حرفه ای. مدل تکامل یافته 3000- EXP. مناسب جهت یافتن لوله و فلزات آهنی. سیستم

ادامه مطلب