فلزیاب GC – 1020

فلزیاب های محصول شرکت سنچیوری گلد چین فلزیاب GC – 1020 دارای 3 نوع حالت all metal, disc, notch برای شناسایی فلزات دارای نمایشگر نشانده عمق، حساسیت و نوع فلز شناسایی شده نمایش3 نوع رنگ جهت نشان دادن انواع مختلف فلز نمایش

ادامه مطلب

فلزیاب Lafayette Gc 1020

فلزیاب Lafayette Gc 1020    مشخصات فلزیاب Lafayette Gc 1020: دارای 3 نوع حالت all metal, disc, notch برای شناسایی فلزات دارای نمایشگر نشانده عمق، حساسیت و نوع فلز شناسایی شده نمایش3 نوع رنگ جهت نشان دادن انواع مختلف فلز نمایش وضعیت

ادامه مطلب