دستگاه فلزیاب و طلایاب GEMINI دستگاه فلزیاب جمینی بیونیک سیستم محصول ایگل آمریکا GEMINI BIONIC SYSTEM   ویژگی های دستگاه فلزیاب و طلایاب GEMINI: سیستم کارکرد ارسال و دریافت امواج الکترومغناطیسی دارای 4 آنتن جستجوگر حالت جستجو و نقطه یابی دقیق توانایی

ادامه مطلب